Vítejte na stránkách Spolku Jamník

Spolek Jamník, Jemnice, JZ Morava, CZ

Cílem činnosti spolku je zkoumání a propagace historie zaniklého báňského podnikání na Jemnicku.

Počátky jemnického hornictví nejsou známy. Publikované názory jeho počátky spojují s keltským prospektorstvím. S hornictvím patrně souvisí i původ místního jména Jemnice, dříve Jamnice. Jamníky byli nazýváni horníci, kteří dobývali rudu způsobem těžby, tzv. jámováním.

jamnik

Naši spolkovou činnost podporuje:

Město Jemnice